Idrott för personer med funktionsvariationer är en livsviktig del i vardagen för att må bra hela livet.

Idrotten fungerar som ett medel att höja livskvaliteten men också som ett mål att prestera och nå resultat.

Förutom den stora glädjen att idrotta, så ger träning och tävling förbättrad kondition, koordination, styrka, kropps- och rumsuppfattning, vilket ger mervärden i form av ökat självförtroende m.m.

Träna

Våra idrotter är öppna för alla som vill träna, med eller utan funktionsvariation.
Vi skapar grupper så alla kan få utmana sig själv på sin nivå.

Tävla

För att tävla inom Parasport behövs licens. Licens söks genom föreningen eller specialförbunden.


Våra Sposorer


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.