Mattcurling

Mattcurling är en idrott väl anpassad för personer med rörelsehinder, synskada eller intellektuell funktionsvariation. Mattcurling är även en sport som är
populär bland våra äldre, med eller utan funktionsvariation. Man spelar Mattcurling inomhus på en nålfiltsmatta.

Mattcurling
Tångaskolans Gymnastiksal

Träning på Tisdagar kl.19:00-21:00 

Idrottsledare
Mattias Warenborn
Lars Johansson