Testa på Padel

Föreningen har fått en inbjudan att testa på Padel:

”Hej Jeanette,

Padel crew club och Padel Crew Falkenberg erbjuder kostnadsfri prova på padel för idrottsföreningar i Falkenberg. Det hade varit roligt om Parasport Falkenberg skulle vilja vara med. Tillsammans kommer vi överens om en dag och tid som passar er, mest troliga lediga tider är fredagseftermiddag/kväll eller lördag eller söndag.

Du får gärna vidarebefordra denna information till idrottsledare som sedan kontaktar mig för mer information.

Vänliga hälsningar

Marcus Holm

Skol- och utbildningsansvarig

Padel United”