Årsmöte Falkenbergs Parasportförening

Falkenbergs Sparbank Falkenberg

Härmed inbjuds du till Årsmöte med Falkenbergs Parasportförening Måndagen den 27 mars 2023 kl.19.OO Plats: Falkenbergs Sparbank. Fika serveras av Falkenbergs Sparbank. Anmälan senast måndagen den 20 mars till Jeanette på telefon: 0346-10551 , 073-5293494 eller E-post jeanette@parasportfbg.se STYRELSEN Motioner till Årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 mars. Om du önskar ta del […]

Gratis